WINTERMANTEL ZSOLT

Újpest polgármestere
Nekem Újpest a város. Közösségünk akár a család, erőt és kitartást ad, hogy közösen többet tehessünk: Együtt Újpestért!
2016.05.25.

Mi, újpestiek, hiszünk a jövőben

Május 23-án sor került a Szent István téri Piac, Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont alapkőletételére. Wintermantel Zsolt polgármester beszéde.

undefined

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégeink!

 

Újpest polgármestereként nagy szeretettel üdvözlöm Önöket és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.

 

Külön tisztelettel köszöntöm Gombos Balázst, a Hídépítő & Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft. ügyvezető igazgatóját és Szűcs Károlyt, a Kalotherm Építőipari Zrt. vezérigazgatóját.

 

Abból az ünnepélyes alkalomból gyűltünk össze, hogy végre elérkezett a mindannyiunk által várva várt pillanat, amikor lerakjuk városunk szívében az új Vásárcsarnok és Kulturális Központ alapkövét és elhelyezzük benne az időkapszulát. Ez az időkapszula, a benne az utódok számára a múlt emlékét őrző tárgyakkal, dokumentumokkal, egyfajta üzenet a jövőnek.

 

Talán érdemes föltenni a kérdést, mit is akarunk üzenni a jövőnek, mi újpestiek a XXI. század második évtizedében?

 

Én úgy gondolom, mindenekelőtt azt üzenjük, hogy mi, újpestiek, hiszünk a jövőben. Ellentmondásos korban élünk, súlyos válságokkal terhelt világban, de mi mégis hiszünk abban, hogy van jövőnk és Újpestnek is van jövője. Hiszünk ebben, mert látható, hogy van ereje nagy dolgokra vállalkozni. Saját uszodát építeni, folyamatosan fejleszteni az itt élők egészségügyi ellátását, megújítani az iskolákat, modern családi parkokat létrehozni, energiatudatos fejlesztéseket véghezvinni, megújítani legendás piacunkat egy új vásárcsarnokkal és kulturális központtal. Minden alapkőletétel azt jelenti, erős közösség vagyunk, bízunk magunkban és hiszünk a jövőben.

 

Aztán azt is üzenjük a jövőnek, hogy mi, újpestiek szeretünk élni, és Újpest az a város, ahol szeretünk élni. Ez a város jelenti az otthonunkat, amelyre büszkék vagyunk, ahol szeretünk találkozni egymással, együtt lenni, megosztani örömünket és bánatunkat, megvalósítani közös célokat.

 

Üzenjük azt is, hogy nem csak a jövőben hiszünk, hanem a múltban is. Szüleink, nagyszüleink, őseink életművében, tetteiben, értékeiben, melyeket ránk hagytak. Meg akarjuk őrizni őket. Nem csak szeretetből és tiszteletből, hanem azért is, hogy mindig legyen erőnk megújulni. Számunkra azért is fontos az örökségünk tisztelete, mert tudjuk, hogy az voltaképp befektetés a jövőbe. Akinek nincs múltja, annak jelene sincs, és jövője sem lehet.

 

Ebben a szellemben, a megőrizve megújítás szellemében építjük tovább azt a várost és közösséget, amelyet elődeinktől örököltünk. Minden fejlesztésünk esetében, így a Szent István tér és a piac megújítása során is alapvető szempont, hogy megőrizzük mindazt, amit szeretünk, amihez mi, újpestiek kötődünk.

 

Miközben teljesen új és a XXI. századi vásárcsarnokot és kulturális központot építünk, aközben megőrizzük a régi piac meghatározó otthonos, családias hangulatát. Továbbvisszük a hagyományt. Ezt a gondolatot próbáltuk összesűríteni a fejlesztés mottójaként abban a két szóban, hogy „Hagyományt építünk”.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hadd tegyek itt egy személyes megjegyzést! Mint legtöbb komisz kölyök, én sem nem lelkesedtem annakidején a házimunkákért, mint a porszívózás, mosogatás, boltba menés. Egy dolog volt, amit nekem sose kellett kétszer mondani. Ha a piaci bevásárlásban kellett segíteni vagy később egyedül megoldani, arra rögtön ugrottam. A piac ugyanis talán a leghangulatosabb, legélettelibb közösségi tere minden városnak. Piacra menni számomra sohasem feladat, ma sem, hanem kikapcsolódás, öröm. Újpest piaca mindig is híres volt nem csak az árubőségéről, hanem a hangulatáról is. Nem véletlen, hogy az itt élők annyira szeretik, de más kerületekből, szomszédos településekről is sokak törzshelye.

 

És itt következik a harmadik fontos üzenetünk a jövőnek: hiszünk a közösségben, az összefogásban, abban, hogy csak együtt lehetünk sikeresek, együtt őrizhetjük meg közös értékeinket és teremthetünk új értékeket az utánunk jövők számára.

 

Ez abban is megnyilvánul nálunk, Újpesten, hogy a városvezetés minden fontos döntéshozatalba igyekszik minél inkább bevonni az újpesti polgárokat. 2011-ben indítottuk el az Újpesti Párbeszédet, ennek keretében időről-időre különböző formában kérjük ki az emberek véleményét, javaslatait, bírálatait és beépítjük azokat az önkormányzat munkájába, döntéseibe.

 

A piac megújítása, az Új Vásárcsarnok és Kulturális Központ tervezése során is számos alkalommal éltünk ezzel a lehetőséggel. A közösség akaratának megfelelően született egyebek között az a döntés, hogy az új vásárcsarnok itt épüljön, és közben a piac, a régi csarnok folyamatosan működjön a munkálatok ideje alatt is. Nem kis fejtörés kellett kisakkozni, hogy ez így megvalósulhasson, de sikerült. Köszönet érte a kiváló szakmai csapatnak.

 

Az időkapszula összeállításánál is kértük a gyermekeket, az idősebbek és szakmai partnereink segítségét. Az ő gondolataik, rajzaik mellett elhelyezzük benne városunk címerét is.

 

Elmondhatjuk tehát ez esetben is, hogy az újpestiek nagy közös vállalkozása valósul meg itt, együtt hozzuk létre, így minden adott ahhoz, hogy mindannyian magunkénak érezzük.

 

Tisztelt Egybegyűltek!

 

Tekintettel arra, hogy ez a polgármesteri köszöntő is belekerül az időkapszulába, néhány szárazabbnak tűnő, de valójában nagyon lényeges információt is szeretnék megosztani Önökkel.

 

Az új épületben 2 szinten 120 férőhelyes mélygarázs, 15 árufeltöltő rész, az alsó szinteken kap helyet a piac- és vásártér az árusítóasztalokkal, árudákkal, hús- és élelmiszerüzletekkel. Fölötte, szintén 2 szinten helyezkedik el a kulturális rendezvényközpont, mely 1250 álló és 521 ülőhellyel rendelkezik, míg a kistermek befogadóképessége 240 fő. A teljes épület 4160 fő befogadására lesz alkalmas. A központ a későbbiek során egy promenáddal is kiegészül.

 

A régi piac tehát az építkezés ideje alatt is zavartalanul üzemel. A piac építésekor elsődleges szempontunk volt, hogy a munkálatok a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjanak. Terveink szerint az új vásárcsarnok 2017 nyarától már a vásárlók rendelkezésére áll, és remélhetően erre az időre a környező utak felújítása is lezárulhat.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Az újpesti piac nem puszta vásárlóközpont számunkra, hanem városunk egyik jelképe és újpestiségünk szerves része. Ennek a helynek szellemét a valaha volt alapítók, a mindenkori árusok és vásárlók együtt alkotják. Ezt kívánjuk megőrizni, megtartani és továbbadni a jövő nemzedékeinek is. Ezt akarjuk jelképezni azzal is, hogy a régi vásárcsarnok épületből egy darabkát elhelyezünk az időkapszulába.

 

Nem tudjuk, mikor, hány évszázad múltán kerül elő majd elő ez az időkapszula, milyen világban, és kik fogják megtalálni, de innen és most azt üzenjük a jövőnek: hiszünk benne, hogy akik egyszer felnyitják, a mi leszármazottaink lesznek, a mi nyelvünket beszélik, és abban is, hogy újpestinek mondják majd magukat. Polgármesterként és a piacra járó újpestiként is azt kívánom, hogy megújuló piacunk a Vásárcsarnokkal és Kulturális Rendezvényközponttal méltó színtere legyen Újpest közösségi életének, újabb büszkesége nagyszerű városunknak.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ismerje meg képviselőjét

Írjon nekünk!

=